ดอยเต่า ล่องแพไปกับแพเพชรแม่ปิง 2019 เขื่อนภูมิพล-ดอยเต่า เชียงใหม่

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

โพสต์เมื่อ 7 ก.พ. 2563 00:26 น.   อ่าน 15874 ครั้ง

                    ดอยเต่าเป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายถ้านับจาก เขื่อนภูมิพลเขตจังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนภูมิพลถึงอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร ดอยเต่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก ต่อมาทางการบอกว่าจะมีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และน้ำจะไหล่เอ่อขึ้นมาท่วมที่ที่อาศัยอยู่ ต้องอพยพย้ายผู้คนออกไปอยู่ในที่ๆทางการจัดให้ ซึ่งก็แยกย้ายกันไปแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยเราสามารถหาดูประวัติได้ตามภาพวาดในวัดต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา และบรรยากาศเก่าๆครั้งสมัยเป็นชุมชนดั้งเดิม “ทะเลสาบดอยเต่า“หนึ่งสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ เพราะที่นั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งเรือรอบเกาะ จับปลา ดูวิถึชีวิตผู้คน

มีตำนานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมไปตามท้องที่ต่างๆ จนได้เสด็จมาถึงดินแดนแห่งนี้ (ท้องที่อำเภอดอยเต่า) และประทับแรมสั่งสอนประชาชน ณ สถานที่ที่เป็นเนินเล็กๆ ภายใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศเย็นสบาย ซึ่งไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก เมื่อประชากรทราบข่าวต่างก็มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ก็ได้เตรียมภัตตาหารมาถวาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาต แล้วสังเกตเห็นว่าสิ่งของที่ประชากรนำมาถวายนั้น มี “มะเต้า” (แตงโม) มากกว่าสิ่งของอื่นใด พระพุทธองค์จึงทรงทำนายและตรัสกับประชากรที่นำของมาถวายว่า “ดูกร ท่านทั้งหลายดินแดนแห่งนี้อุดมด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่อไปภายหน้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองและขอตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “ดอนเต้า” (ดอนคือเนินเล็ก ๆ เต้า คือมะเต้า หรือแตงโม คำว่าดอนเต้า เรียกขานกันมาตั้งแต่บัดนั้น นาน ๆ เข้าก็เรียกเพื้ยนไปเป็น “ดอยเต่า” จนปัจจุบันนี้และชื่อดอยเต่าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอยเต่า เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น)พระพุทธองค์ยังทรงทำนายต่อไปอีก ว่าดินแดนแห่งนี้มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านสองฝั่งแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ดี ในกาลข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำนี้จะถูกรบกวน น้ำจะไหลกลับเพราะจะมีพญานาคตัวใหญ่มาขวางกั้นลำน้ำแห่งนี้ และจะมีสำเภาเงิน สำเภาทองวิ่งขึ้นล่องเป็นประจำ กาลนั้นดินแดนแห่งนี้จะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในแคว้นนี้ ถ้าวิเคราะห์คำทำนายจะเห็นว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ปิดกั้นแม่น้ำปิง ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณเหนือเขื่อนขึ้นมาก จนถึงอำเภอฮอดประชาชนมีถิ่นฐานอยู่เดิมสองฝั่งแม่น้ำปิง ต้องอพยพหนีน้ำท่วมเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ดินจัดสรรของนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จึงเกิดชุมชนอย่างหนาแน่น บริเวณอ่างเก็บน้ำอุดมไปด้วยปลานานาชนิด ประชาชนบางกลุ่มบางหมู่ได้ยึดอาชีพจับปลาขาย มีการสัญจรไปมาติดต่อกันโดยทางเรือ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนี่ง มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ มาสมดังคำทำนายที่พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้


ล่องแพไปกับแพเพชรแม่ปิง 2019 เขื่อนภูมิพล-ดอยเต่า เชียงใหม่

วันแรก 
ลงแพ 6.30 น.-7.00 น. ณ เขื่อนภูมิพล แพบริการ อาหารเช้า กาแฟ โอวัลติน ปลาท่องโฏ๋ ข้าวต้มเครื่องหมู, ไก่
ปลา แพออกเดินทาง ผ่านเกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์ ดอยพ่อหลวง ถ้ำโยคี เขาคันเบ็ด พระธาตุ ผาไข่อินทร์แขวน
 
เวลา 12.00 น. แพเดินทางถึงปากเวียก แพบริการอาหาร กลางัน (โต๊ะจีน) อาหาร 5 อย่างผลไม้ 1 อย่าง แพผ่านห้วยอาบนาง สามแยกสบตืน
 
เวลา 14.00 น. แพบริการอาหารว่าง ส้มตำ ขนมจีน ไก่ทอด ข้าวเกรียบ ถั่วทอด แพเดินทางผ่านห้วยอูมลุ๊  แกร่งสร้อย
 
เวลา 16.00 – 17.00 น. แพเดินทางถึงวัดระธาตุแก่งสร้อย แพจอดพัก เชิญทุกท่านขึ้นกราบนมัสการพระธาตุแก่งสร้อย พระธาตุองค์ใหญ่ สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ อายุพันกว่าปี อธิฐานขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล และร่วมทำบุญ ชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงามของลำน้ำแม่ปิง
 
เวลา 18.00 น. แพบริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) อาหาร 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง แพออกเดินทาง ผ่านห้วยข่วงสิงห์ ถ้ำช้างร้อง ห้วยอูมแม่ ห้วยอูมปาด ผ่านโรงเรยนแพลอยน้ำ นสนุกสนาน เพลิดเพลินกับคาราโอเกะ เครื่องเสียงดี อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
 
เวลา 22.00 น. แพบริการข้าวต้มรอบดึก ข้าวต้มเครื่องปลา , หมู , ไก่
 
เวลา 24.00 น. แพเดินทางถึงท่าก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 
วันที่สอง
เวลา 6.00 – 7.00 น. แพบริการแกแฟ โอวัลติน ขนมปัง ข้าวต้มกุ้ย อาหาร 5 อย่าง สัมผัสอากาศเย็น บริสุทธิ์ สดชื่น ยามเช้า ถ่ายรูปทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม
 
เวลา 7.30 น. เดินทางึ้นรถบัสและเดินทางโดยสวัสดิภาพ
                - แพบริการคาราโอเกะ โซดา น้ำดื่ม น้ำแข็งฟรีตลอดการล่องแพ
                - เครื่องดื่มต้องเตรียมมาเอง ถ้าต้องการให้แพสั่งซื้อให้ต้องแจ้งล่วงหน้า
- แพบริการเครื่องนอนท่านละ 1 ชุด ของใช้ส่วนตัวต้องเตรียมมาเอง
- แพบริการแพห้อง และแพโล่งนอนรวมแบบธรรมชาติ
- ต้องการนักร้อง , คาร์บาเล่ย์โชว์ บอกแพล่วงหน้า (ต้องออกค่าจ้างเอง)
แพบริการเตาปิ้งย่าง พร้อมถ่าน ของปิ้งย่างต้องเตรียมมาเอง
 
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ

** เรามีแพห้องและแพนอนรวมแบบธรรมดา
** แพบริการน้ำ น้ำแข็ง ฟรีตลอดรายการล่องแพ
** เครื่องดื่มต้องจัดเตรียมมาเอง
** ถ้าต้องการนักร้อง คาบาเล่ยโชว์ บอกแพล่วงหน้า (ต้องจ่ายค่าจ้างเอง)
** ต้องการตกปลา ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
** เครื่องใช้ส่วนตัวต้องเตรียมมาเอง

ติดต่อเรา/Contact Us

098-7898806 , 062-9146554

เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00น.

เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 23/03352

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 22 คน, ผู้ชมทั้งหมด 937,397 คน
images/bg_footer/1.jpg